Shtëpi Video 5+5+5=15 është gabim?

5+5+5=15 është gabim?

Shperndaje në Facebook.


Pse sipas grupit të “Common Core” “5+5+5=15” është gabim!
Ky është problemi shtesë i përsëritur, i cili mësohet në klasë të tretë në shkollat e Amerikës.
Nëse i përgjigjeni pyetjes 5+5+5=15, do të vlerësohet gabim.
Përgjigjja e saktë është 3+3+3+3+3.
Matematikisht, të dyja rastet janë të sakta. Por sipas rregullës “Common Core”, ju duhet të lexoni 5×3 si “pesë grupe të tresheve”.
Pra “tre grupe të pesësheve” është gabim.
Sipas mbrojtësve të Common Core, kjo metodë do të jetë e dobishme kur nxënësit të bëjnë më shumë përparime në matematikë. Kjo mënyrë e të lexuarit të gjërave, për shembull, mund të përdoret kur nxënësit i mësojnë matricat në kalkulimet e shumë varianteve në shkollë të mesme.
Por prindërit nuk janë të lumtur më këtë fakt.
Untitled